Tasos Christou

Tasos Christou

Architect

Siploma in Architecture
Aristotle University of Thessaloniki, Greece