Vassiliki Dimou

Vassiliki Dimou

Architect

Diploma in Architecture
University of Thessaly, Greece